اعضای کمیته علمی


آقای دکتر سید صفاعلی فاطمی

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
آقای دکتر باقر یخچالی

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
آقای دکتر سروش سرداری

انستیتو پاستور ایران
آقای دکتر سید امیر مرعشی

دانشگاه تهران - پردیس علوم - گروه بیوتکنولوژی
آقای دکتر محمدعلی ملبوبی

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
آقای دکتر سید عباس شجاع الساداتی

دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
قاسم حسینی سالکده

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
آقای دکتر علی نجفی

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
آقای دکتر چنگیز اصلاحچی

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی
آقای دکتر سجاد ازگلی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
خانم دکتر زهرا سادات شبر

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
آقای دکتر سید احمد واعظ

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
آقای دکتر مهدی صادقی

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
آقای دکتر محی الدین جعفری

انستیتو پاستور ایران
آقای دکتر سید شهریار عرب

دانشگاه تربیت مدرس
خانم دکتر هما حجاران

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
خانم دکتر زرین مینوچهر

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
آقای دکتر حسین شهبانی ظهیری

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
آقای دکتر غلامرضا احمدیان

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
آقای دکتر نجف الهیاری فرد

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
آقای دکتر علی اصغر کارخانه ای

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
آقای دکتر بیژن بمبئی

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
آقای دکتر وحید شریعتی

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
خانم دکتر تهمینه لهراسبی

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
آقای دکتر سعید امین زاده

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
آقای دکتر احسان معتمدیان

دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
آقای دکتر محمدعلی اسدالهی

دانشگاه اصفهان
آقای دکتر سیاوش دستمالچی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
آقای دکتر بهروز وزیری

انستیتو پاستور ایران
آقای دکتر مهران حبیبی رضایی

دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران
آقای دکتر محمد رمضانی


آقای دکتر محمدحسین کریمی جعفری

موسسه بیوشیمی بیوفیزیک دانشگاه تهران
خانم دکتر فرشته نعیم پور

دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
آقای دکتر محمدرضا غفاری

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
آقای دکتر امید توکلی

دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
آقای دکتر یزدان عسگری
دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده فناوری های نوین پزشکی


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | The 4th Iranian Conference on Systems Biology

Designed & Developed by : Yektaweb