چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران- سخن دبیران
پیام دبیر اجرایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/8 | 

پیام دبیر اجرایی
سپاس پروردگار عالم که فرصتی دوباره برای خدمتگزاری به جامعه علمی کشور را به اینجانب برای برگزاری چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران داد. این کنفرانس بدنبال تاسیس انجمن زیست شناسی سامانه های ایران بصورت سالانه و توسط  مراکز دانشگاهی مرتبط با این رشته و با حمایت ستاد توسعه زیست فناوری برگزار گردیده که در آن به بررسی مسائل و تحقیقات روز در حوزه زیست شناسی سامانه ها پرداخته می شود. امسال نیز با توجه به تجارب کسب شده از برگزاری کنفرانسهای پیشین، سعی بر آن شده است تا با استفاده از آخرین اطلاعات علمی ارائه شده، شاهد پیشرفت در حوزه های مختلف این شاخه از علوم زیستی باشیم.
چهارمین کنفرانس ملی زیست شناسی سامانه ها با دعوت از دانشمندان طراز اول ایران و جهان در حوزه زیست شناسی سامانه ها به تبادل آخرین دستاوردهای علمی در این زمینه خواهد پرداخت. یکی از اهداف مهم این همایش فراهم نمودن زمینه تعامل و همکاری محققین و دانشجویان ایرانی با سایر دانشمندان ایرانی داخل و مقیم خارج و محققین خارجی می باشد تا شاهد رشد و بالندگی علم زیست شناسی سامانه ها در کشور همگام با سایر کشورهای پیشرو باشیم.
در ادامه بر خود لازم میدانم تا از پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برای در اختیار گذاردن محل برگزاری همایش و سایر حمایتهای بی دریغ خود، از ستاد توسعه زیست فناوری در ایفای نقش محوری خود در توسعه علوم و فناوری های مرتبط با زیست شناسی از طریق حمایتهای معنوی و مالی برای برگزاری هر چه بهتر این همایش و از کلیه اعضائ کمیته اجرایی که بدون چشم داشت در برنامه ریزی و برگزاری هر چه با شکوه تر این همایش فعالیت میکنند تشکر و قدردانی کنم
دبیر اجرایی چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران
امیر میمندی پور
نشانی مطلب در وبگاه چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران:
http://icsb2021.nigeb.ac.ir/find.php?item=1.50.21.fa
برگشت به اصل مطلب