چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران- سازمان کنفرانس
دبیران همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/8 | 
دکتر سید صفاعلی فاطمی
دبیر علمی
 
سید امیر میمندی پور
دبیر اجرایی
 
 
نشانی مطلب در وبگاه چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران:
http://icsb2021.nigeb.ac.ir/find.php?item=1.54.22.fa
برگشت به اصل مطلب