چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران- اخبار کنفرانس
تمدید مهلت ارسال مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/17 | 
قابل توجه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران  محترم، با توجه به درخواست بسیاری از عزیزان و تصمیم کمیته علمی کنفرانس، مهلت ارسال مقالات تا 10بهمن ماه
تمدید گردید. بدیهی است، این تاریخ، آخرین مهلت ارسال مقالات است و مجددا تمدید نخواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران:
http://icsb2021.nigeb.ac.ir/find.php?item=1.55.25.fa
برگشت به اصل مطلب