چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران- برگزارکنندگان
برگزارکنندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/17 | 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (ستاد توسعه زیست فناوری)
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری


لیست در حال تکمیل می باشد...

✅ کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران
نشانی مطلب در وبگاه چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران:
http://icsb2021.nigeb.ac.ir/find.php?item=1.61.13.fa
برگشت به اصل مطلب