چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران- کمیته اجرایی
اعضای کمیته اجرایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/18 | 
  آقای دکتر امیر میمندی پور دبیر اجرایی
  آقای دکتر وحید شریعتی مسئول امور کارگاه­ها
  آقای دکتر امید باوی مسئول بخش طراحی و گرافیک
  خانم الهه آسیایی مسئول دبیرخانه
  آقای میثم یزدانی مسئول امور راهبردی
  آقای بهروز میر عبدی مسئول بخش نمایشگاه ها
  خانم نسرین مهرانمهر همکار اجرایی
 
نشانی مطلب در وبگاه چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران:
http://icsb2021.nigeb.ac.ir/find.php?item=1.86.23.fa
برگشت به اصل مطلب