چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران- اطلاعات کارگاه ها
اطلاعات کارگاه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/8 | 

کارگاه ها:

برای مشاهده مشخصات کارگاهها بر روی عنوان کارگاه کلیک نمایید.

 
آنالیز پروتئومیکس
استفاده از رویکرد مهندسی متابولیک سامانه ها در تولید پروتئین نوترکیب
آنالیز و مدلسازی شبکه های زیستی
فارماکولوژی سیستمی و توسعه داروشرکت کنندگان محترم لازم است هزینه ثبت نام در کارگاه را به شماره کارت زیر پرداخت نموده  و تصویر فیش واریزی یا تصویر پرداخت آنلاین (بهمراه تاییدیه پرداخت) را در بخش فرم ثبت نام کارگاه بارگزاری نمایند.
شماره کارت : 6037997184040112
به نام  امیر میمندی پور
بانک ملی ایران


 
نشانی مطلب در وبگاه چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران:
http://icsb2020.nigeb.ac.ir/find.php?item=1.92.27.fa
برگشت به اصل مطلب