چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران- اخبار کنفرانس
اولین نشست رسمی کمیته علمی چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه­‌ های ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/20 | 


اولین نشست رسمی کمیته علمی چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه­‌های ایران

اولین نشست علمی چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه ای ایران با حضور جمعی از اساتید این حوزه از دانشگاههای مختلف کشور در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برگزار شد. در این نشست ابتدا آقای دکتر مصطفی مطلبی رئیس پژوهشگاه ضمن خوشامدگویی به اعضای کمیته علمی، بر حمایت مجدانه از برگزاری کنفرانس تاکید نمودند. سپس آقای دکتر سید صفاعلی فاطمی عضو هیئت علمی پژوهشگاه و دبیر علمی همایش گزارشی از فعالیت­های کمیته علمی و اجرایی کنفرانس ارائه کرده و ضمن برشمردن موضوعات اصلی کنفرانس، اعضای جلسه را به هم اندیشی در خصوص  محورها، سخنرانان، کارگاه­ها و دیگر بخش های کنفرانس دعوت نمودند.
آقای دکتر سید عباس شجاع الساداتی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و دبیر علمی دور پیشین کنفرانس ضمن ارائه گزارشی مختصر از کنفرانس دوره سوم بر اهمیت حوزه زیست شناسی سامانه ای و لزوم ترویج آن در میان جامعه علمی کشور تاکید کردند. آقای دکتر سجاد ازگلی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و دبیر علمی کنفرانس های اول و دوم نیز ضمن ابراز خدسندی از تداوم برگزاری این کنفرانس ها در باره عضوگیری و انتخابات انجمن تازه تاسیس زیست شناسی سامانه های ایران نکاتی را ارائه دادند.
در ادامه افراد حاضر در جلسه، در خصوص محورها ، تاریخ ها، چگونگی دعوت سخنرانان و دیگر ابعاد کنفرانس با هدف برگزاری مطلوب تر آن نکاتی را  ارائه دادند. در نهایت موضوعات مطرح شده جمع بندی گردید.

✅ کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران

 

نشانی مطلب در وبگاه چهارمین کنفرانس زیست شناسی سامانه های ایران:
http://icsb2021.nigeb.ac.ir/find.php?item=1.55.14.fa
برگشت به اصل مطلب